sábado, 21 de noviembre de 2015

GHENERALA KONFERENCO DE UNESKO FINIGHIS – ZAMENHOF OMAGHOTA

GHENERALA KONFERENCO DE UNESKO FINIGHIS – ZAMENHOF OMAGHOTA

La 38-a Ghenerala Konferenco de Unesko finighis la 18-an de novembro post dusemajna laboro en la sidejo de la monda organizajho en Parizo. Kiel rugha fadeno tra ghiaj diskutoj iris la 70-jarigho de Unesko kaj la realigo de la Celaro 2030 por Dauripova Evoluigo, sed en sia ferma parolado la Ghenerala Direktoro s-ino Irina Bokova ne povis ne tushi la lastatempajn terorismajn atakojn, interalie meze de la konferenca periodo en Parizo mem: "Tiu chi krima perfortajho trafas nin chiujn. Ghi atakas chion, kio estas plej kara al ni: libereco, homaj rajtoj, la digno de chiu homo, nia sento de aparteno al la unusama homaro."

Por esperantistoj la plej ghojiga decido de la Ghenerala Konferenco estas la envicigo de la 100-a datreveno de la morto de L.L. Zamenhof (14-a de aprilo 2017) inter 53 datrevenoj kun kiuj Unesko estos "asociita" en la periodo 2016-2017. Propono pri tio estis farita de Pollando, kun subteno de Germanio kaj Slovakio. Temas pri plia rekono de Unesko al Zamenhof post tiu okaze de la 100-a datreveno de lia naskigho, kiam li estis proklamita unu el la grandaj personecoj de la homaro. (Legu pli en "Gazetaraj Komunikoj" 588 de 2015-09-27; http://www.uea.org/gk/588a1).

Universala Esperanto-Asocio, kiu havas oficialan statuson che Unesko ekde 1954, estis reprezentita de kvar observantoj: Renée Triolle, François Lo Jacomo, Oleksandra Kovyazina kaj Nathalie So Yun Kesler. Hazarde samtage, la 5-an de novembro, kiam estis akceptita la auspiciado de la Zamenhof-datreveno, UEA havis tempon che la budo por ne-registaraj organizajhoj, che kiu la UEA-reprezentantoj povis disdoni informilojn kaj respondi demandojn pri Esperanto kaj la agado de UEA.

viernes, 6 de noviembre de 2015

19a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Jerez de la Frontera

Kun granda sukceso kaj ĉeesto de pli ol 60 homoj, okazis la 19a Andaluzia Kongreso de Esperanto, en la urbo Jerez de la Frontera de la 30a de oktobro ĝis la 1a de novembro 2015. Baldaŭ oni informos pri la venonta kongreso.
                         Komuna foto ĉe la korto de la Alkazaro de Jerez, kie okazis la kongreso
    Maldekstre José María Rodríguez, sekretario de AEU, meze la vic-urbestro de Jerez kaj dekstre la       prezidanto de AEU
                   Reĝa Instituto kaj Observatorio de la Mar-Armeo en la urbo San Fernando.

miércoles, 21 de octubre de 2015

19-a Andaluzia Esperanto Kongreso Jerez de la Frontera

Unu semajno antaŭ ol la Andaluzia Kongreso de Jerez de la Frontera, la delegito pri Kulturo, miadekstre kaj la ĉefino pri kultuo kaj festoj, dekstre de la foto, montras la afiŝon pri la kongreo ene de la urbodomo de Jerez. Mi invitas vin ĉeesti la eventon: https://andaluziaesperanto.wordpress.com/

domingo, 31 de mayo de 2015

19.Andaluza Kongreso de Esperanto en Jerez de la Frontera

Klaku sur la ligilon por legi la kalanedaron pri eventoj en la paĝaro de Jerez de la Frontera.

http://www.jerez.es/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=0&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2015&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=10&cHash=010e8a274485071fad7290cd7dbb32a6

sábado, 18 de abril de 2015

Andaluza Kongreso en Jerez de la Frontera

Hodiaŭ la 18an de aprilo, tri membroj de la LKK de la Andaluza Kongreso de Esperanto, kunsidis en Jerez de la Frontera kun la magistratano pri Kulturo Antonio Rafael Granado kaj la ĉefino de la Fako pri Kulturo kaj Festoj, Carla Puerto Castrillón por trakti temojn pri nia kongreso. Jen kelkaj fotoj:sábado, 11 de abril de 2015

ENCUENTRO DE ALTERNATIVAS SEVILLA 2015 * RENKONTIĜO DE ALTERNATIVAJ MOVADOJ SEVILO 2015


Desde el viernes día 10 de abril hasta el domingo 12 se celebra en Sevilla la 23ª Edición del Encuentro de Alternativas en el Parque de San Jerónimo.  Además de la presencia de más de 70 artesanos de diversos productos, durante estas jornadas se han organizado actividades paralelas bajo las temáticas de talleres infantiles, bioenergías, divulgación y espectáculos.  Se podrá participar en talleres, charlas o proyecciones y conocer proyectos de distintas organizaciones sevillanas.
 
Este año participará la Asociación Sevillana de Esperanto que montará un stand donde se ofrece información y material de propaganda a todos los interesados que se acerquen a conocer un poco más la lengua internacional.
 
Igualmente el domingo 12 a las 11:00 horas se celebrará una charla con el título "Esperanto, cien años en Sevilla" a cargo de Juan de Dios Montoto, coordinador del equipo que está redactando un libro con ese mismo título y que recoge toda la historia del esperanto y los esperantistas sevillanos desde el año 1911.
 
El Encuentro tiene lugar en el Parque San Jerónimo, para no perderos podéis acceder al Parque por la primera entrada de la calle Torneo, concretamente en la calle José Galán Merino situada en la acera del río.  Naturalmente no hay ni que decir que todos sois bienvenidos.
 
-----
 
Ekde la vendredo 10-a de aprilo ĝis la dimanĉo 12-a okazos en Sevilo la 23-a Renkontiĝo de Alternativaj Movadoj ĉe la Parko San Jeronimo.  Krom la ĉeesto de pli ol 70 metiistoj kun iliaj produktaĵoj, dum ĉi tiu renkontiĝo oni organizos ankaŭ aliaj agadoj pri malsimilaj temoj, kiel infan-atelieroj, bioenergioj, disvastigado de ideoj kaj spektakloj.  Oni povos libere ĉeesti atelierojn, babiladojn, projekciadoj kaj ankaŭ eblos koni projektojn de malsimilaj sevilaj asocioj.
 
Ĉi-jare partoprenos Sevila Esperanto-Asocio kun propra giĉeto kie oni havigos al la ĝenerala publiko informojn kaj propagandilojn celantajn diskonigi, iomete pli, la internacian lingvon.
 
Same, dimanĉe la 12-a je la 11-a horo okazos prelego pri la temo “Esperanto, cent jarojn en Sevilo” fare de Juan de Dios Montoto, kunordiganto de la teamo redanktanta libron sub tiu sama titolo, kiu rakontas la historion de esperanto kaj la esperantistoj en Sevilo ekde la jaro 1911.
 
La renkontiĝo okazos ĉe la Parko San Jeronimo.  Por faciligi la alveno ni informas, ke oni devas eniri en la Parkon pere de la pordo de la strato Torneo, ĝuste ĉe la strato José Galán Merino, tuj apud la rivera flanko.  Kompreneble, eĉ ne necesas diri, ke ĉiuj estas bonvenaj.

domingo, 29 de marzo de 2015

DOCUMENTAL PRODUCIDO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON MENCION AL ESPERANTO / DOKUMENTFILMO PRODUKTITA DE LA ANDALUZIA REGISTARO MENCIANTA ESPERANTON


 
Un saludo

En el año 2012 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer presentaron en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba el documental “Pilar Sarasola, una mujer contracorriente”.  Con este documental se pretendía rendir homenaje a la que fue viuda del fundador de la más importante librería en Córdoba, D. Rogelio Luque, personaje clave en la cultura cordobesa en los primeros 30 años del siglo XX y destacado esperantista.  La Librería Luque fue durante los años 20 y 30 la sede de la Asociación Cordobesa de Esperanto y el propio Rogelio Luque fue Delegado de la UEA en Córdoba, así como Secretario de la Federación Andaluza de Esperanto. 
Rogelio Luque fue fusilado en los primeros días de la guerra civil en Córdoba, bajo la acusación de ser un propagador de ideas libertarias, por lo que tras la guerra su viuda Pilar Sarasola siguió manteniendo contra viento y marea el negocio de la librería de su esposo en Córdoba.  Sabedores de la vinculación de Rogelio Luque con el movimiento esperantista, los realizadores del documental sobre su viuda contactaron con la Asociación Andaluza de Esperanto para que aportáramos material al documental, así como cualquier información valiosa sobre el esperanto y Rogelio Luque.  El documental se acaba de colgar en youtube, así que te invitamos a verlo en la dirección https://vimeo.com/46749919      Todo el documental es un precioso documento sobre el trabajo de una gran mujer, defensora de la cultura y la solidaridad, así como para comprender cómo era la Córdoba de primeros de siglo.  Por supuesto el esperanto también aparece en el documental, concretamente en los siguientes minutos:
Minuto 03:18 primera mención al esperanto.
Minuto 05:24 mención a su amistad con el esperantista Francisko Azorín Izquierdo.
Minuto 07:50 amplia información sobre la actividad esperantista de Rogelio Luque.
Minuto 43:42 en los créditos aparece el agradecimiento a José Rodríguez (José María Rodríguez Hernández) documentalista de esperanto.
Os invitamos a todos a que veáis el documental. https://vimeo.com/46749919
 
------------- en esperanto ---------------------------
Estimataj,
En la jaro 2012 la Departmento pri Kulturo de la Andaluzia Regitaro kaj la Andaluzia Instituto por Virinoj prezentis ĉe la Filmoteko de Andaluzio, sidejo en Kordovo, la dokumentfilmon “Pilar Sarasola, una mujer contracorriente” (Pilar Sarasola, ne-ordinara virino).  Pere de ĉi tiu filmo oni deziris omaĝi tiun virinon kiu estis la vivdino de la fondinto de la plej grava libro-vendejo en Kordovo, S-ro Rogelio Luque, ĉefrolulo en la kordova kulturo dum la 2-a kaj 3-a jardeko de la 20-a jarcento kaj elstara esperantisto.  La librovendejo Luque estis dum tiuj jaroj (1920-1936) la sidejo de la Kordova Esperanto-Asocio kaj Rogelio Luque mem la UEA-delegito en Kordovo kaj secretario de la Andaluzia Esperanto-Federacio. 
Rogelio Luque mortis pafita dum la unuaj tagoj de la civila hispana milito en la jaro 1936, sub la akuzo, ke li estis propagandisto de liberacanaj ideoj.  Do, post la morto de Rogelio Luque, la vivdino Pilar Sarasola daŭre subtenis, kontraŭ ĉiuj kaj preskaŭ senhelpe, la librovendejo de sia edzo.  Sciantaj pri la rilatoj inter Rogelio Luque kaj la esperanto-movado, la reĝisoroj de la dokumentfilmo kontaktis kun Andaluzia Esperanto-Unuiĝo cele la pruntedonadon de dokumentoj pri esperanto kaj Rogelio Luque. La dokumentfilmo estas nun videbla che jutubo, do ni invitas al ĉiuj spekti ĝin ĉe la adreso https://vimeo.com/46749919   .  La tuta filmo estas belega dokumento pri la laboro de elstara virino, defendanto de la kulturo kaj la solidareco, ankaŭ estas eble pere de la filmo vidi la urbon Kordovon de tiuj jaroj.  Kompreneble esperanto estas menciata dum la filmo, ĝuste sur la jenaj momentoj:
Minuto 03:18 unua mencio al esperanto
Minuto 05:24 mención pri la amikeco de Rogelio Luque kun alia elstara esperantisto Francisko Azorín Izquierdo.
Minuto 07:50 ampleksa mencio kaj abundaj bildoj pri la esperanto-agado de Rogelio Luque.
Minuto: 43:42, oni dankas la kunlaborantojn, inter ili la "dokument-havanto" de esperanto José Rodríguez (José María Rodríguez Hernández"
07:50 ampleksa mencio kun abundaj bildoj pri la E-agado de D. Rogelio Lu

43:42 la produktantoj de la filmeto dankas la kunlaborantojn inter kiuj “José [María] Rodríguez, documentalista del
Ni invitas ĉiujn vidi ĉi tiun dokumentfilmon. https://vimeo.com/46749919