miércoles, 22 de octubre de 2014

Informa parolado pri Kurso de E-o en nia klubejo

Hodiaŭ, Carlos Spinola faris informan paroladon pri la nova kurso de E-o en nia klubejo. Mi esperas ke la nova kurso sukcesos kun kvar novaj gelernantoj. A.Arquillos
miércoles, 15 de octubre de 2014

Informa prelego pri Esperanto

Venontan mardon, la 21-an de oktobro, en la Lernejo Al-Ándalus je la 18,30 h. okazos Informa prelego pri Esperanto kun diapozitivoj. Strato Gustavo García Herrera s/n (Carranque)

martes, 30 de septiembre de 2014

Esperanto en Malago

Esperanto en Malago

Hodiaŭ la 30-an de mardo, nia grupo kunsidis en la Lernejo Al-Ándalus kun la celo babili kiel kutime kaj ĉi foje, ni profitis la okazon paroli pri niaj spertoj dum la someraj ferioj kaj pri la novaj kursoj de Esperanto: baza kaj meza. Carlos Spinola pretigas afiŝon por anonci la klasojn, kiuj okazos ĉe la lernejo Al-Ándalus, strato Gustavo García Herrera, s/n. Ĉiumarde de la 18-a ĝis la 19-a 30 h. Mi esperas koni novajn homojn. Bedaŭrinde ankoraŭ estas homoj kiuj ferias kaj ni kunsidis nur du paroj, kiun vi povas spekte sur la suba foto. Ne forgesu ĉeesti la klasojn.

miércoles, 24 de septiembre de 2014


ANDALUZA STUDENTINO SEKVAS LA INTERLINGVISTIKAJN STUDOJN DE LA UNIVERSITATO DE POZNAN

La pasintan 20-an de septembro komenciĝis en la Universitato Adam Mickiewicz de Poznan (Pollando) nova kurso pri Esperanto kaj Interlingvistiko, tiu kurso okazas en ĉi tiu universitato ekde la jaro 1998.  La celo estas enprofundiĝi en literaturon, historion kaj movadon de esperanto, konatiĝi kun ĝia lingvistika priskribo, akiri larĝan bildon pri planlingvoj kaj interkultura komuniado.  Ĉi tiuj studoj daŭras tri jarojn, kaj post ili oni devas superi finan ekzamenon kaj defendi diplomlaboraĵon pri esperanta aŭ interlingvistika temo.  La Universitato havigas atestilon pri plenumitaj interlingvistikaj studoj, tio oni povas kompari al esperanta filologio.

La gelernantoj devas ĉeesti la kurson en la propra Universitato dum unu semajno, dufoje en la jaro. Ĉi-jare unu el tiuj studentoj estas Fátima Jiménez García de Arundo (Malago), kiun ricevis stipendion de Esperantic Studies Foundation kaj de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, kio faciligis la aliĝ-kostojn kaj ankaŭ la vojaĝojn kaj restadon en Poznan.

La celo de nia asocio estas atingi, post ĉi tiu unua jaro kaj dank’al la spertoj de Fátima, ke ĉiujare andaluza studento povu sekvi tiujn studojn, kaj tiel verŝajne baldaŭ ni povos atingi la oficialan agnoskon de esperanto fare de la andaluzaj universitatoj.  

Gratulon Fátima !


UNA ESTUDIANTE ANDALUZA EN LOS ESTUDIOS SOBRE INTERLINGÜÍSTICA DE                                           LA UNIVERSIDAD DE POZNAN

El pasado día 20 de septiembre comenzó en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan (Polonia) una nueva edición del curso de Esperanto e Interlingüística que se imparte en esa Universidad desde 1998.  El objetivo de este curso de pos-grado es profundizar en el conocimiento de la literatura, historia y organización del movimiento esperantista, conocer su aspecto lingüístico y adquirir una visión más amplia de las lenguas planificadas y de la comunicación intercultural.   La duración de los estudios es de tres años, finalizando los mismos con la defensa de un estudio sobre un tema relacionado con el esperanto o con la interlingüística, otorgándose posteriormente un título por esta universidad polaca, lo que sería comparable aproximadamente a un grado de filología esperantista.

A lo largo del curso los alumnos tienen que asistir una semana, a lo largo de dos sesiones, a las clases impartidas en la Universidad.  Este año una de las estudiantes del curso es Fátima Jiménez García, de Ronda (Málaga), quien ha conseguido una beca de la Esperantic Studies Foundation y de la propia Asociación Andaluza de Esperanto, lo que ha hecho posible su matrícula en el curso, así como los viajes y la estancia en Poznan.

El objetivo de nuestra Asociación es que a partir de este año, y con la experiencia de Fátima, podamos conseguir que cada año un alumno andaluz pueda seguir estos estudios, con el objetivo de que muy pronto podamos conseguir el reconocimiento del idioma internacional esperanto en las universidades andaluzas.

¡ Enhorabuena Fátima !


miércoles, 27 de agosto de 2014

Vizito de kataluna esperantisto al Malago

VIZITO DE KATALUNA ESPERANTISTO AL MALAGO

La 26-an de aŭgusto, en la trinkejo Esperanto ni havis la plezuron renkontiĝi kun Antoni Gimeno, juna esperantisto el Katalunio, kiu vizitis nian urbon kaj ĝuis kelkajn horojn kun grupeto da malaganoj ĉe la kutima Bar Esperanto, kie ni bierumis kaj tuj poste ni promenadis tra la urbo por viziti la Alkazabon kaj interesajn lokojn. Ni profitis la okazon por manĝeti bongustajn "tapas" ĉe la fama restoracio kaj trinkejo, El Pimpi. Li ricevis pozitivan impreson de nia urbo kaj eĉ krokodilis hispane.


domingo, 24 de agosto de 2014

99 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN BUENOS AIRES

99 UNIVERSALA KONGRESO BUENOS AIRES 2014

Nadie se ha extrañado de la poca asistencia al congreso universal de Buenos Aires, algo más de 700 personas, debido a la gran distancia del continente europeo, pero es cierto que muchos esperantistas de la América Latina han podido disfrutar de un congreso de estas características por primera vez en su vida y puede que la única. Yo he tenido la suerte de participar y gozar de los buenos momentos vividos, las excursiones, los largos e interminables paseos por las grandes avenidas, el goce de escuchar el tango en directo y visualizar este maravilloso baile. También es digno de mención la buena comida a precios muy económicos para los europeos, la hospitalidad de los argentinos, el ambiente de sus calles del centro, los teatros, los lugares de expansión, pero sobre todo el ambiente esperantista que hemos experimentado en uno de los hoteles más lujosos de la gran ciudad. Estoy preparando un reportaje amplio y en esperanto para nuestro boletín y Gazeto Andaluzia, donde podréis saber más acerca de este evento.
           Dum la kunsido de UEA, mi reprezentis Hispanion kiel komitatano
           Movada Foiro: Mariló kaj mi propagandis Andaluzion
       Ĉe la teatro Metropolitan okazis la Solena Inaŭguro de la Kongreso
                               La Boca, tipa kvartalo de Bonaero
La Oblisko tre proksime de la hotelo kie okazis la UK 

lunes, 21 de julio de 2014

Varsovia Vento

Gekaraj, Varsovia Vento parolas pri mia malkovro de Esperanto kaj mia poezio. Mi ankaŭ deklamas du poemojn.

Klaku jenan ligilon: http://www.podkasto.net/

Ĝuu la aŭskultadon.

Ángel Arquillos.